Om oss

Jag är född och uppvuxen i Jakobstad. Efter gymnasiet studerade jag i Ekenäs
och utexaminerades som byggnadsingenjör från YH Sydväst (numera Novia)
år 2004, med inriktning på byggnadsplanering (A).

Efter examen arbetade jag några år på en större arkitektbyrå i Åbo innan jag
flyttade tillbaka till Österbotten och jobbade på några husfirmor där jag fått vara
med och planera många olika egnahemshus- och radhusprojekt.

Byggnadsplanering Dahlfelt grundandes 2008 och har i 10 år fungerat som bi-
syssla under tiden jag jobbat. Under åren har jag planerat egnahemshus, till-
byggnader och större renoveringar av gamla hus. Hösten 2018 blev företaget min heltidssysselsättning.